To może się

przydarzyć

każdemu. 

Cennik.

Ze względu na unikalny charakter każdego uszkodzenia cena naprawy jest ustalana indywidualnie, po zapoznaniu się z zakresem prac i uzgadniana z klientem przed przystąpieniem do naprawy.